Lean werken en managen

Lean werken en managen

Al onze aangeboden diensten zijn in de basis al gebaseerd op de basisprincipes van Lean:

  • breng als organisatie de wens en perceptie van de cliënt/patiënt in beeld
  • breng de zin en het doel van activiteiten in uw processen in kaart en elimineer verspillingen
  • creëer een ononderbroken doorstroming van patiënten, proces, product of dienst
  • plan geen productie als de vorige stap in het proces hier niet om vraagt
  • creëer als organisatie een continue verbetercultuur

Kortom, zet uw personeel in een team zó in dat u zoveel mogelijk waarde creëert voor de klant. Het leidt tot een efficiëntere organisatie met een constante kwaliteit en performance en een hogere winstgevendheid.
Om een verandertraject in te gaan moeten denkpatronen veranderen en zal een cultuurverandering nodig zijn. Uw organisatie moet het vermogen krijgen om met verandermanagement bezig te zijn. Dit vergt een goede training en professionele begeleiding.
 
Om Lean op de werkvloer werkelijk succesvol te laten zijn leggen wij ook extra de nadruk op:

  • Woonerfmanagement: de kracht hiervan is gelegen in het feit dat gezamenlijk gemaakte afspraken over werkwijze en procesinrichting zó worden vastgelegd dat ander gedrag dan afgesproken is opvalt. (Het principe is erop gebaseerd dat iedereen zich hoort te gedragen op een woonerf/werkplek volgens de vooraf afgesproken regels, waarbij afwijkend gedrag direct opvalt en men elkaar mag/kan corrigeren.
  • Frontlijnsturing en Resultaatgericht management: duidelijkheid in opdracht, rol, taak en verantwoordelijkheid, waarbij de medewerker en het team de eigenaar zijn van de uitvoering en het resultaat.
  • Empowerment: werk en werkprestatie zijn herleidbaar tot op individueel niveau, waarbij de medewerker binnen de opdracht zelf zijn invulling kan geven om het beoogde resultaat te bereiken. Goede prestaties vallen op, en de ervaringen worden makkelijker gedeeld. Daarnaast krijgen medewerkers een belangrijke rol in, en invloed op, het continu verbeteren van het werkproces. Grote voordelen: er ontstaat op natuurlijke wijze een lerende en ontwikkelende organisatie met een “complimentcultuur”, dit wordt door medewerkers als zeer positief en motiverend ervaren.

Dutch Healthcare Society Experts kunnen uw teams uitdagen en ondersteunen om Lean werken en managen binnen uw organisatie mogelijk te maken en hen zó te begeleiden dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen om te kunnen en willen veranderen.

Wij dagen graag uw team uit met een mindsetpresentatie over “Lean denken, werken en managen” met als doel anders te denken over het eigen werk.

Een groter resultaat kan worden bereikt met een cursus Lean waarbij gefocusseerde huiswerkopdrachten betreffende de eigen praktijk worden uitgevoerd en ondersteund.

Indien gewenst begeleiden wij u ook bij de implementatie.

Een praktijkvoorbeeld van onze aanpak bij een verpleegafdeling:
De presentatie “Lean denken en werken” zorgt voor veel herkenbaarheid en wakkert vooral het meedenken aan. De centrale vraag is: “waarom doen we de dingen zoals we ze doen?”. Hierbij dagen wij de deelnemers uit gewoontes en vanzelfsprekendheden los te laten (1/2 Dag).
Vervolgens wordt in het team ieders rol, taak, verantwoordelijkheid en belasting in kaart gebracht (1 dag).
De resultaten van de huidige situatie worden geëvalueerd en processen worden opnieuw ingericht samen met de leidinggevenden en medewerkers (½ dag).
Na uitleg en instructie wordt in de praktijk gestart met het uitvoeren van de nieuwe afspraken en gaat de "Plan-Do-Check-Act-cyclus"van start met eerst dagelijks en later wekelijkse evaluaties.

Extra: voor deze cyclus worden door ons handreikingen aangeboden die u zelf kunt toepassen om continu te verbeteren en vanzelfsprekend te maken binnen uw teams. Het team is eigenaar van zijn eigen resultaten en zelfregulerend.