Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement

Wanneer u capaciteitsmanagement en -planning integraal wilt implementeren en een zeer groot rendement wilt bereiken zijn de meeste beschikbare IT-tools slechts" ondersteunend.

Capaciteitsmanagement is zogezegd: "a new way of life", een bedrijfsfilosofie die vraagt om:

 • Voorbereiding middels onderzoek: data-analyses en planningsanalyses
 • Evaluatie en actualisering van de toegewezen resources
 • Evaluatie en herijking van uw patiënten proces
 • Herijking van uw personeelsnormering
 • Ontwerpen van een nieuwe planning: "patiënten-capaciteiten-personeel"
 • Een implementatieplan
 • Actualisering van uw Business Controlling- en monitorcyclus 
 • Een communicatie- en informatieplan

Feitelijk is de invoering van integraal capaciteitsmanagement een volledige herijking van uw organisatie die uiteindelijk leidt tot performance-optimalisatie, significante verbetering van kwaliteit en veiligheid, en een blijvende kostenreductie.
Organisatorische aanpassingen zijn noodzakelijk, deze kunnen echter relatief snel worden doorgevoerd omdat deze op: vorm, tijd en plaats worden doorgevoerd, en niet op inhoud van uw huidige werkwijzen in het primaire- en planningsproces.
Bij de implementatie van de Capaciteitsmanagement bedrijfsfilosofie moet rekening worden gehouden met cultuur, politiek en weerstanden. Een gedegen voorbereiding ten aanzien van een implementatieplan en -strategie is daarbij zeker aan te bevelen.

De Dutch Healthcare Society heeft, gebaseerd op data-analyses, een succesvol programma ontwikkeld om het ontwerp van uw Capaciteitsmanagement en de implementatie daarvan succesvol te kunnen laten verlopen. 

Het bewezen gemiddelde rendement van onze aanpak (sinds 1996) is zeer hoog:

 • > 9% vrije personele ruimte* waarmee u desgewenst andere keuzes kunt maken: u heeft minder tekort aan personeel, verlaging van de werkdruk, verkort wacht- en toegangstijden, behandelt meer patiënten, heeft extra inzet voor interne projecten of kunt besparingen doorvoeren.
 • > 11%-20% blijvende Capaciteitsbesparing*, afhankelijk van welk bedrijfsonderdeel in het primaire proces het betreft (excl. de spin-off kostenreducties bij de secundaire processen).

* deze rendementen gelden bij een ongeveer vergelijkbaar patiënten aanbod.

Onze bewezen aanpak is tevens een succesvol model geworden om binnen budgettaire kaders het volgende te realiseren:

 • Verhoging van de normering van personeel
 • Personeelstekorten reductie
 • Capaciteiten reductie 
 • Patiënten procesoptimalisatie en doorlooptijd verkorting
 • Wacht- en toegangstijden verkorting
 • Spoed-aanbod reductie
 • Toename van patiënt- en medewerkers tevredenheid
 • Business is beter “in control”
 • Indrukwekkende verlaging van bouwkosten bij nieuwbouwplannen

BELANGRIJK: Bij integrale planning van patiënt - capaciteit en personeel zijn deze drie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Capaciteitsmanagement is een strategische keuze van uw organisatie om performanceverhoging en kostenreductie te realiseren. Het vraagt om enige organisatorische aanpassingen maar kan nagenoeg in alle gevallen binnen budget worden ingevoerd om aansluitend blijvend kosten te besparen en uw performance te verbeteren. Om dit gehele traject planmatig voor te bereiden en op te starten kost het ca. 30 consultantdagen, afhankelijk van de omvang van uw organisatie.

Indien u kiest voor implementatie van Capaciteitsmanagement en -planning, overweeg dan ook uw medewerkers de Mindset Masterclass aan te bieden! Onze ervaring is dat dit de betrokkenheid en het enthousiasme van uw medewerkers vergroot. Dit draagt zeker bij aan een succesvolle implementatie!

Wij bieden ook de mogelijkheid om uw medewerkers op dit gebied op te leiden.

Laatste nieuws:
Onze Society-Expert Ron Hendricks Mha (D4DACH) is momenteel in samenwerking met AGFA Healthcare GmbH een unieke tool aan het ontwikkelen om deze optimale aanpak van capaciteitsmanagement en -planning volledig geautomatiseerd te kunnen uitvoeren.