Business Controlling

Business Controlling

Business Controlling ėn monitoring is vitaal voor elke organisatie om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren.  De meest belangrijke voorwaarden zijn: 

 • betrouwbare en complete data 
 • de juiste kengetallen en onderwerpen
 • informatie van en voor het juiste aggregatieniveau 
 • verbindingen en beïnvloedende factoren zijn bekend en inzichtelijk
 • goed ingerichte en uitgevoerde procedures
 • goed gestructureerde monitor cyclus 
 • eenduidige communicatie en informatie
 • uw data zijn:
  • gevisualiseerd
  • tijd, plaats en device onafhankelijk 
  • “real-time”
  • 100% geautomatiseerd
  • begrijpelijk en toepasbaar voor elk niveau binnen uw organisatie 

Dan bieden onze methodes en nieuwe technologieën (2019):

 • forecasting
 • trendanalyse
 • integraal productieplan ontwerp: patiënten – capaciteiten – personeel (PCP)
 • scenario planningen
 • probleemdetectie 
 • probleemoplossing 
 • artificial intelligence 
 • root cause analyzation
 • interne en externe benchmarking

Dit alles geeft u direct andere inzichten op de werkelijke performance van uw organisatie.

De ervaring van onze klanten is dat optimalisatie van business controlling te allen tijde de sleutel is tot performance optimalisatie en blijvende kostenreductie.

Wij kunnen uw Business monitoring en controlling in eerste instantie al verbeteren met uw bestaande systemen middels optimalisatie van werkwijzen, organisatievorm, niveaus van monitoring, te volgen procedures en de lay-out.

Laatste nieuws: Society Expert Ron Hendricks heeft deze wijze van Business Controlling qua methode sinds 1992 (door)ontwikkeld en bouwt momenteel dit IT-programma in samenwerking met AGFA Healthcare Bonn als uitbreidingsmodule voor AGFA-TIP-HCe. Dit geautomatiseerd Business Controlling systeem zal uw performance optimaal aansturen en monitoren, en daarmee uw organisatie succesvoller maken.