Werkstructuur onderzoek

Werkstructuur onderzoek

Met ons werkstructuur onderzoek gaan wij allereerst voor u en uw team meetbaar en zichtbaar te maken op welke wijze binnen het team wordt gewerkt. Het onderzoek is geenszins een beoordeling van de werkwijzen van het individu of het team, maar biedt u inzicht hoe de dagelijkse werkstructuren, werkopvolging en werkafstemming verlopen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen en zullen uw medewerkers zelf concluderen dat de dagelijkse terugkerende werkzaamheden anders en makkelijker kunnen worden uitgevoerd. De leden van het team benoemen samen de verbeterkansen en formuleren concrete afspraken. Het uiteindelijke doel is:

  • optimalisatie van de werkstructuren
  • vergroten van het zelfmanagement van medewerkers en team
  • toename van de medewerkerstevredenheid
  • betere spreiding van de werkzaamheden over de werkdag
  • arbeidstijdwinst
  • meer tijd voor de patiënt

Met onze "Tool Werkstructuur" nemen we de volgende stappen:

Stap 1: uw medewerkers registreren allen hun eigen werkzaamheden en benoemen de belasting, zowel qua benodigde tijd als ook de fysieke en/of  mentale belasting. Dit vergt slechts ca. 8-10 minuten per persoon voor één werkdag. Al deze registraties worden verzameld, getotaliseerd en gevisualiseerd. Zowel per medewerker (anoniem) als ook voor het team als geheel. 

Met uw medewerkers/team worden de gevisualiseerde registraties geëvalueerd, en gezamenlijk wordt er in een sessie van 2 uur gewerkt aan verbeter-afspraken ten aanzien van structuren en streeftijdstippen van de werkzaamheden. 

Stap 2: de nieuwe afspraken en aanpassingen in de werkstructuren worden tot een totaaloverzicht teruggebracht en in een nieuwe Lean Lane ingericht. Uw team wordt geïnstrueerd en de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) kan van start gaan. Ter ondersteuning kunnen wij verbeterborden leveren om de gemaakte afspraken bij het team onder de aandacht te houden.

Voor één afdeling vergt dit onderzoek 2 dagen van onze consultant. 

Deze tool wordt momenteel ook geautomatiseerd tot een stand alone programma en komt herfst 2019 op de markt.

Interesse? Neem contact met ons op middels het contactformulier of maak een telefonische afspraak.