Nieuwbouw en Architectuur

Nieuwbouw en Architectuur

Bij Nieuwbouw en Architectuur komen veel zaken tegelijk op u en uw organisatie af; daarnaast zijn er veel partijen bij betrokken die allen uit een ander perspectief naar uw nieuwbouwplannen kijken. Het is een complex geheel en vaak moeilijk om dit in zijn totale omvang inzichtelijk en overzichtelijk te krijgen. Zonder ervaren externe experts met kennis van: èn nieuwbouw èn architectuur èn de gezondheidszorg is het welhaast onmogelijk dit soort megaprojecten goed in kaart te brengen en te managen.

Onze benaderingswijze heeft altijd effect op zowel procesoptimalisatie, kwaliteitsverbetering als ook reductie van de bouwkosten.

Alvorens een gebouw te ontwerpen is het belangrijk de volgende punten eens te verkennen en uitgangs-en standpunten te bepalen over met name:

 • Wie is uw klant en wat is het klantperspectief?
 • Wat is uw werkelijke en wenselijke corebusiness, en wat wenst u te outsourcen? 
 • Overheidsbeleid m.b.t. toekomstige wet- en regelgeving.
 • Procesoptimalisatie door proces re-design: dit verstrekt u de juiste inzichten waar het gebouw voor dient en aan moet voldoen.
 • Capaciteitsmanagement: dit verstrekt u nieuwe inzichten hoeveel u werkelijk nodig heeft aan ruimtes (ruimteprogramma) en personeel.
 • Organisatie- en werkstructuren: geeft u inzicht in uw personeelsbehoefte en de daarvoor vereiste infrastructuur.
 • Toekomstige medisch-technologische ontwikkelingen.
 • Reeds bestaande en bewezen toepassingen en werkwijzen uit andere industrieën zoals hotel, auto-industrie, luchthaven: de meerwaarde en toepassingsmogelijkheden zijn in veel gevallen indrukwekkend.
 • Nieuwe (technische) mogelijkheden: online-booking, robotlogistiek, Health domotica, “open-office concept”, unitstructuren.

Dit kan u helpen in fase 0 voldoende inzicht te geven wat uw werkelijke plan van eisen voor het ontwerp van het gebouw dient te zijn alvorens u daadwerkelijke uw gebouw gaat laten ontwerpen.

Ons devies: optimaliseer eerst klantgericht of productgericht uw processen, organisatie en ontwerp, en bouw uw gebouw daaromheen. Benoem daarnaast criteria waaraan u het ontwerp kunt toetsen, zoals:

 • Attractief voor patiënt en medewerkers
 • Toekomstbestendigheid en maximale flexibiliteit door het toepassen van een modulair en hoogwaardig gestandaardiseerd ontwerp en bouw
 • Maximaal papierloos
 • Maximale IT-support, waaronder ook robotica en domotica
 • Gescheiden logistieke wegen
 • Hospitality en Healing Environment

Onze ervaring is, dat in samenhang met het uitvoeren van een QuickScan, u aanzienlijk op de kosten voor uw nieuwbouw kunt besparen.

Dutch Healthcare Society heeft voor Nieuwbouw en Architectuur een modulair programma ontwikkelt:

 • Module 0: Mindset Masterclass: nieuwe manier van denken, werken en bouwen
 • Module 1: QuickScan: vertaling van huidige situatie naar toekomstige mogelijkheden
 • Module 2: Strategisch plan en planning: inventarisatie van alle activiteiten en aandachtspunten
 • Module 3: Haalbaarheidsstudie: eerste ontwerpen en mogelijkheden
 • Module 4: Finale keuzes en ontwerpen: definitieve input voor ontwerp
 • Module 5: Projectopdracht en -planning
 • Module 6: Bouw en bouwbegeleiding
 • Module 7: Verhuizing en in gebruikname: voorbereidende werkzaamheden om succesvol te starten en laatste finalisering.

Het grote voordeel is dat iedere module een afgebakend geheel vormt en er na afronding van elke module voor u een beslismoment is. Indien gewenst kunnen modules ook afzonderlijk worden uitgevoerd, zonder verdere verplichtingen. Bijvoorbeeld: u heeft de eerste voorstellen en ontwerpen van uw architect ontvangen en wenst graag een review. Wij toetsen welke effecten het ontwerp heeft op uw beoogde processen en werkwijzen: proces, organisatiewijze en gebouwontwerp dienen elkaar immers te ondersteunen en te versterken.

Wij adviseren u bij nieuwbouwplannen na te denken over de Mindset Masterclass en onze QuickScan; ze zijn heel betaalbaar en leveren u een goede startpositie op in uw nieuwbouw traject.

Onze modulaire methode Nieuwbouw en Architectuur wordt momenteel in samenwerking met 2 andere partijen als digitale tool ontwikkeld met als doel: snel en compleet àlle facetten van de nieuwbouw inzichtelijk te maken in één overzicht. Zie ook ons nieuwsbericht: onze (nieuw)bouw-tool “Cirkel van 5”, deze zal naar verwachting eind 2019 beschikbaar zijn!

Wij kunnen u op velerlei wijzen ondersteuning bieden bij uw nieuwbouwplannen. Neem vrijblijvend contact met ons op.