« Capaciteitsmanagement luchtkasteel of gewoon doen?»

Gepubliceerd op 04-12-2018

Capaciteitsmanagement makkelijk?
 
Veel organisaties geven aan dat ze capaciteitsmanagement al toepassen in hun organisatie; de vraag is of dit wel zo is! Veelal worden mooie plannings- en business controlling IT-tools aangeschaft, maar wat echter veelal vergeten wordt is dat wanneer men met integraal Capaciteitsmanagement en – planning een hoog rendement wil bereiken bestuurders zich moeten realiseren dat alle tools die beschikbaar zijn “slechts” ondersteunend zijn om dit doel te bereiken.
 
Goed geïmplementeerd Capaciteitsmanagement is zogezegd “a way of life”, een bedrijfsfilosofie die zeer succesvol is maar vraagt om voorbereiding en projectplanning.
Bij deze nieuwe bedrijfsfilosofie spelen politiek en weerstanden een invloedrijke rol, daarnaast vraagt Capaciteitsmanagement om een aantal organisatorische aanpassingen. Deze laatste kunnen relatief snel worden doorgevoerd omdat de aanpassingen die vereist zijn op vorm, tijdstip en plaats en niet op inhoud dienen te worden gewijzigd.
 
Zonder besluit en beleid vanuit strategisch niveau: geen capaciteitsmanagement in uw organisatie.
 
Om de implementatie van capaciteitsmanagement succesvol te laten verlopen heeft D4DACH-Dutch Healthcare Society een succesvol programma ontwikkeld.
 
Alvorens te starten worden met de vertegenwoordigers in uw organisatie 2 Mindset dagen georganiseerd waarbij uw huidige situatie wordt vergeleken met de revenuen die er voor uw organisatie zijn met integraal capaciteitsmanagement en -planning; dit heeft direct een positieve en effectieve invloed op uw besluitvormingsproces.
Doel: informatie geven over de mogelijkheden en kansen en rendementen die er zijn naast alle achtergrondinformatie aanreiken om het besluitvormingsproces te kunnen versnellen.
 
Aansluitend heeft u de keuze: “de rest doen wij zelf”of: de Dutch Healthcare Society voert een QuickScan uit die zeer concreet uw huidige “IST-” en “Soll”-situatie in beeld brengt, uit ervaring van > 500 cases is het rendement van deze QuickScan hoog:
-       Nagenoeg altijd Ca. 9% personele ruimte in het budget die benut kan worden om tekorten in de bezettingseisen aan te vullen, tijd voor patiëntenzorg te creëren, werken aan kwaliteit en veiligheid of desgewenst om een bezuiniging door te voeren zonder verlaging van de huidige norm aan personeel.
-       Daarnaast levert bij gelijkblijvende patiënten aantallen vrije capaciteiten op: veelal 11% - 20%, meestal binnen behandel- en verpleegcapaciteiten.
De QuickScan wordt u aangereikt met niet alleen de “IST” en “Soll” vergelijking, maar ook waar hoe, wanneer en onder welke voorwaarden deze bereikt kunnen worden, dit wordt u aangereikt middels een geprioriteerde activiteitenoverzicht en “Milestone” voorstel.
 
De QuickScan is ten alle tijde aan te bevelen indien u renovatie en/of nieuwbouwplannen overweegt mede omdat deze u duidelijk inzicht beidt omtrent de vereiste capaciteiten nieuwbouw. (zie ook: Nieuwbouwprogramma: Mindset, QuickScan, Circle of 5)
 
De QuickScan omvat data-analyses, procesanalyses, Planningsonderzoek (root cause analyzation) medewerkers interviews, strategie review, bouwplannen reviews.
In onze aanbevelingen bieden wij u altijd diverse scenario’s aan, zodat u, uw keuzemogelijkheden vergroot.
 
De QuickScan levert u te allen tijde verbetervoorstellen op die altijd leiden tot kostenreductie en performance-optimalisatie; daarnaast verbetert een QuickScan concreet uw input die vereist bij nieuw- of verbouwplannen. Dit laatste reduceert de continue wijzigingen van de bouwtekeningen, dit spaart tijd en geld.
 
Wat brengt Integraal capaciteitsmanagement en –planning u?
-      Attractief werkgeverschap en Medewerkerstevredenheid
-      Versnelling van het patiënten proces (patiënten-pad)
-      Forse reductie van vereiste OK-tijd en bedden
-      Business Control in control:
-      Verbeterde Business Controlling om het primaire proces te sturen
-      Verhoging van de planningsgraad en een significante verlaging van vele ad hoc correcties
-      Proactief managen en reductie ad hoc management
-      Realisatie volgens budget
-      Kortere wacht en toegangstijden
-      Daling van aanbod van spoed-patiënten
-      Tijd voor uw patiënten (verhoging service, kwaliteit en veiligheid)
-      Verbeterde inzichten en input voor programma van eisen bij nieuwbouwplannen
 
 
Wilt u meer weten?
Neem even contact op en we staan u graag te woord om e.e.a. toe te lichten.

Schermafbeelding-2018-12-21-om-13-20-44-1545394955.png